Projektas „Tinklinis musų kieme“

  1. Projekto tikslas:

Sveikatinimas, bendruomeniškumo stiprinimas, jaunimo įtraukimas į komandinį sportą, sportinių principų ūgdymas.

 2. Projekto uždaviniai:

2.1.  Suteikti daugiau galimybių gyvenamųjų vietovių bendruomenėms fiziškai aktyviai leisti laisvalaikį ir stiprinti sveikatą;

2.2.  Stiprinti gyventojų pilietinį aktyvumą ir bendruomeniškumą;

2.3.  Didinti fiziniam aktyvumui skirtos, kūno kultūros ir sporto infrastruktūros panaudojimo galimybes.

  1. Projekto aprašymas:

 Žirmūnų seniūnija yra didžiausia gyventojų skaičiumi seniūnija Vilniaus mieste (47 400 – 9 procentai visų Vilniaus gyventojų). Žirmūnai, be nepilnai sutvarkytos Neries pakrantės, negali pasigirti gerai išvystyta sportui ir aktyviam poilsiui pritaikyta infrastruktūra. Pastaruoju metu Žirmūnų gyventojai prarado galimybę naudotis anksčiau čia veikusiais Žalgirio stadiono, Žalgirio atvirojo ir uždarojo plaukimo baseinų kompleksais, dabar jau apleistu sporto mokyklos „Sietynas“ aikštynų.

Žirmūnų bendruomenė yra susirūpinusi blogėjančia sporto ir laisvalaikio infrastruktūra. Aktyviai veikianti Žirmūnų bendruomenė siekia šią problemą spręsti burdama bendruomenės narius bendrai aktyviai sportinei veiklai ir stengiasi tam efektyviai išnaudoti esamą infrastruktūrą – prie gyvenamųjų namų esančius sporto aikštynus.

2013 m. Emilijos Pliaterytės progimnazijos sporto aikštyne Emilijos Pliaterytės progimnazijos paramos fondo ir Žirmūnų bendruomenės lėšomis buvo įrengta nauja paplūdimio tinklinio aikštelė.

2015-ais metais Žirmūnų bendruomenės iniciatyva, panaudojant Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos, patvirtintos LR SADM, lėšas Žirmūnų g. 124 daugiabučio namo kieme, šalia vaikų žaidimų aikštelės buvo įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė. Šiuo konkrečiu projektu siekiama Žirmūnų gyventojus iš arčiau supažindinti su įdomia ir lengvai prieinama sporto šaka – paplūdimio tinkliniu. Ši sporto šaka puikiai tinka įvairioms amžiaus grupėms, kartu gali mankštintis jaunimas ir pagyvenę asmenys, vyrai ir moterys, – tai puiki galimybė šeimoms drauge aktyviai praleisti laisvalaikį. Žirmūnų seniūnijoje esančiose paplūdimio tinklinio aikštelėse planuojama surengti paplūdimio tinklinio varžybas, formatu 3×3. Priklausomai nuo užsiregistravusių komandų skaičiaus varžybos vyktų keliais turais, rato principu, viena komanda turės sužaisti po vieną setą su kitomis užsiregistravusiomis komandomis. Varžybos bus organizuojamos nemažiau trijų (kas mėnesį po vieną) varžybų ratą, o finalines paplūdimio tinklinio kovas surengti rugsėjo mėnesį. Projekto kulminacija – Žirmūnų vaikų ir jaunimo finalinės varžybos ir Vilniaus miesto bendruomenių paplūdimio tinklinio varžybos prie Baltojo tilto esančiame paplūdimio tinklinio aikštyne. Nugalėtojus apdovanoti kviesime Vilniaus m. merą ir kitus sportui neabejingus Vilniaus m. savivaldybės administracijos atstovus ir tarybos narius.

Žirmūnų bendruomenė šiuo projektu siekia fizinio aktyvumo pasirinkimą integruoti į gyventojų kasdienybę taip, kad būtų lengva, natūralu, saugu ir trokštama jį pasirinkti.

 4. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 metų II – as ir III – ias ketvirčiai (2016-06  – 2016-09)

  1. Tikslinė projekto grupė:
  2. Bus kviečiamos dalyvauti visos Vilniaus m. bendruomenės, tai yra deleguoti po vieną komandą nuo bendruomenės į paplūdimio tinklinio turnyrą;
  3. Bus kviečiami sudaryti ir į turnyrą deleguoti po vieną moksleivių komandą iš kiekvienos, Žirmūnų mikrorajone esančios mokyklos.
  4. Laukiami projekto rezultatai:

 

Įtraukimas Vilniaus miesto  bendruomenių ir moksleivių  į aktyvų dalyvavimą sporto renginiuose. Gebėjimą dalyvauti komandinėse varžybose.

Ilgalaikė nauda – projekto tęstinumas ir masiškumas, nes nebus amžiaus ir lyties cenzo.

 

  1. Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikacija ir patirtis:

 

2011, 2012 ir 2013 metais Žirmūnuose buvo surengtos trys „Žiemos sporto šventė“. Jų metu vyko mini futbolo ir kvadrato varžybos, kuriose dalyvavo E.Pliaterytės progimnazijos, P.Mašioto pradinės ir A. Vivulskio pagrindinės mokyklos atstovai, Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinis profesinio mokymo centro auklėtinių, Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato pareigūnų, Žirmūnų bendruomenės, kelios Žirmūnų gyventojų, „Jungtinė Žirmūnų vaikų“ komandos.2012 lapkričio – gruodžio mėnesiais Žirmūnų bendruomenė kartu su Lietuvos moksleivių sporto asociacija, vykdydama Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą projektą „Aktyvus ir sveikas jaunimas“ organizavo pradinukų plaukimo estafečių, tarpklasinės šaudymo ir tarpmokyklinės futbolo Žirmūnų mokinių varžybas, Žirmūnų bendruomenės Kalėdinį krepšinio ir šeimų plaukimo estafečių turnyrus. 2013 metais kaip ir 2012 buvo vykdomas projektas „Aktyvus ir sveikas jaunimas“, kurio metu buvo surengti sekantys vaikų fizinį aktyvumą skatinantys renginiai: paplūdimio tinklinio, moksleivių tinklinio, moksleivių kvadrato, moksleivių estafečių varžybos, šeimų estafečių ir plaukimo varžybos „Pasitinkant šv. Kalėdas“, Žirmūnų bendruomenės tradicinis kalėdinis krepšinio turnyras, moksleivių krepšinio 3×3 turnyras. 2013 m. organizuotos pirmosios Žirmūnų mokinių paplūdimio tinklinio varžybos Emilijos Pliaterytės progimnazijos sporto aikštyno naujojoje paplūdimio tinklinio aikštelėje.

Projekto „Aktyvus ir sveikas jaunimas“ sportiniai renginiai tapo tradiciniais, jų organizavimui 2013-2015 metais buvo naudojamos SADM „Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos“, kuri nebuvo pratęsta 2016 metais, lėšos.

 

8. Veiklos planas
Eil.

nr.

Numatoma veikla Vieta Laikas Dalyviai Veiklos vykdytojai Pastabos
1 Paplūdimio tinklinio varžybos Vilnius birželis komandos Žirmūnų bendruomenė
2. Paplūdimio tinklinio varžybos Vilnius rugpjūtis komandos Žirmūnų bendruomenė
3. Paplūdimio tinklinio varžybos Vilnius rugsėjis komandos Žirmūnų bendruomenė

 

 

Parašykite komentarą

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close