Žirmūnų bendruomenės ir kartų solidarumo skatinimas sprendžiant aktualius vietos uždavinius

Projekto tikslas

Žirmūnų bendruomenės kartų solidarumo didinimas sprendžiant Žirmūnų seniūnijos gyventojams aktualius uždavinius.

Projekto uždaviniai

Projekto uždaviniai, tai kartų solidarumo skatinimas per dalyvavimą žinių bei įgūdžių apsikeitimo veiklose, per aplinkos tvarkymą ir pritaikymą bendruomenės poreikiams, per „Saugios kaimynystės“ ir „Savipagalbos grupių“ (toliau – Grupės) kūrimą.

 Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2016-04-01 – 2016-12-31

 Projekto santrauka

Projektas skirtas Žirmūnų bendruomenės veikimo kartu skatinimui, siekiant paskatinti jaunimo (iki 29 metų) ir pagyvenusių žmonių (54 metų ir vyresnių) tikslinių grupių (toliau – Tikslinės grupės) bendravimą sprendžiant kiekvienai amžiaus grupei aktualius uždavinius. Atsižvelgiant į paramos dydį ir Pareiškėjo galimybes, pasirinktos aktualios sritys, kuriuose gali Tikslinės grupės viena kitai suteiti postūmį tarpusavio supratimo, žinių, įgūdžių ir humanizmo saviugdos: mokymai naudotis kompiuterių komunikavime ir gaunant paslaugas; tradicinių patiekalų gamyba sveikai mitybai; talkos tvarkant aplinką; bendruomeninė puoselėjamas  daržas; saugios kaimynystės, savipagalbos ugdymas ir grupių  kūrimas.  Įgyvendinant 1.1 uždavinį „Kartų solidarumo skatinimas per dalyvavimą žinių bei įgūdžių apsikeitimo veiklose“ jaunimas mokys pagyvenusius asmenis naudotis interneto galimybėmis randant įvairias paslaugas, ypač susijusias su sveikatinimu, mokys apmokėti paslaugas, susimokėti mokesčius ir pan. Taip pat mokys naudotis tarpusavio komunikacijai Skype, Facebook ir kitais socialiniais tinklais, kompiuterinio raštingumo pradmenų. Užmegztas ryšis mokymosi metu bus toliau vystomas visiems mokymų dalyviams susėdus pavalgyti ir pabendrauti už pietų stalo. Bus vedėjas, kuris tokį bendravimą skatins. Patys pietūs taip pat bus ruošiami bendradarbiaujant jaunimui su patirtį maisto gamyboje turinčiais turinčiais pagyvenusiais asmenimis. Akcentas bus tautinio paveldo ir tradiciniams lietuviškiems patiekalams, ypač kurie teigiamai įtakoja sveikatą.  Mokymosi dalyviai ir pietų stalo ruošimo dalyviai susės už vieno stalo. Bendravimą pagyvins meno saviveiklos kolektyvas. Prie kartų solidarumo plėtros prisidės 1.2 uždavinio „Kartų solidarumo skatinimas per aplinkos tvarkymą  ir pritaikymą bendruomenės poreikiams“ veiklų įgyvendinimas. Atsižvelgiant į siūlomą paramos dydį, aplinkos tvarkymo talkos ir bendruomenės daržo sukūrimas – yra būtent tos veiklos, kurios prisidės prie šio uždavinio sprendimo. Bendros pastangos prižiūrėti ir saugoti kad ir nedidelį daržą įtakoja kiekvieną vietos gyventoją pasijusti bendruomenės dalimi. Ypač didelį poveikį kartų solidarumo plėtrai ir kartu labai konkrečią naudą Žirmūnų bendruomenei turės 1.3 uždavinio „Savanoriškos veiklos „Saugios kaimynystės“ ir „Savipagalbos grupių kūrimas“ kartų solidarumo pagrindu“ įgyvendinimo veiklos. Septyniuose seniūnaitijose, naudojant kūrybines/menines priemones bus imituojamos keliančios grėsmę situacijos. Policijos pareigūnai mokys „Saugios kaimynystes“ grupes kaip adekvačiai ir nepažeidžiant įstatymų reikia elgtis, kad šio grėsmės būtų panaikintos. Bus pasikviesti socialinių paslaugų specialistai, kurie padės suvokti pagrindinius „Savipagalbos grupių“ tikslus ir uždavinius, bus labai konkrečiais pavyzdžiais pademonstruotos šių grupių galimos veiklos. Sukurtos 7 „Saugios kaimynystės“ ir „Savipagalbos grupės“ toliau skleis informaciją apie savo savanorišką veiklą ir inicijuos naujų grupių sukūrimą.

 Projekto įgyvendinimo poreikio pagrindimas

Žirmūnų bendruomenė – senstanti bendruomenė. Todėl projektas skirtas tokiems opiems Žirmūnams klausimams spręsti, kaip kartų solidarumo skatinimas. Asociacija „Žirmūnų bendruomenė“ nuo 2009 metų atstovauja Žirmūnų seniūnijos gyventojų interesus, telkia bendruomenę spręsti jai aktualius klausimus. Tačiau neturi tam lėšų. Jeigu būtų finansuojamos 3 skyriuje pateiktas projekto veiklų įgyvendinimo planas, tai neabejotinai padidėtų Žirmūnų bendruomenės sutelktumas ir solidarumas, būtų pradėta nauja kartų solidarumo bendruomenės inicijuota vietos plėtra.

 

 

1 thought on “Žirmūnų bendruomenės ir kartų solidarumo skatinimas sprendžiant aktualius vietos uždavinius

Parašykite komentarą

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close